გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის - აკადემიური გავლენა (UNAI) - წევრი გახდა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის - აკადემიური გავლენა (UNAI) - წევრი გახდა

საერთაშორისო ორგანიზაცია - გაერთიანებული ერების აკადემიური გავლენა (UNAI) აერთიანებს 850-ზე მეტ წევრს 117 ქვეყნიდან. 2013 წლის მარტიდან გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი გახდა ამ ორგანიზაციის წევრი. წევრობა უნივერსიტეტს შესაძლებლობას აძლევს გააფართოვოს თანამშრომლობა მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს საგანმანათლემლო დაწესებულებებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

 

წევრობის სერტიფიკატი