უნივერსტეტთაშორისი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსტეტთაშორისი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

2013 წლის 12 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ეკოლოგიური გენეტიკა.

 

სტუდენტებმა კონფერენციაზე წარმოადგინეს საინტერესო კვლევითი ნაშრომები. თითოეული მოხსენების შემდეგ სტუდენტები პასუხობდნენ დასმულ შეკითხვებს და იმართებოდა დისკუსია. წარმოდგენილი ნაშრომები სრულიად აკმაყოფილებდა სტუდენტთა მონაწილეობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს. კონფერენციას ესწრებოდნენ აღნიშნული უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები.

 

საუკეთესო ნაშრომების თეზისები დაიბეჭდება გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობაში.