აკადემიურ მაცნე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აკადემიურ მაცნე

2013 წელს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერესიტეტში გამოიცა აკადემიური მაცნის მორიგი ორი სერია - ბიზნესისა და მართვის  სერია და მედიცინის სერია. 

 

აკადემიურ მაცნე