ფრანგული ენის კურსები ქ. ვიშის კავილამის უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ფრანგული ენის კურსები ქ. ვიშის კავილამის უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გაიარეს ფრანგული ენის კურსი საფრანგეთის ქ. ვიშის კავილამის უნივერსიტეტში.

 

ახალგაზრდებმა კურსის წარმატებით გავლის შედეგად მიიღეს დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ხოლო უნივერსიტეტს გადაეცა კავილამის უნივერსიტეტთან მადლობის სიგელი.