სამართლის სკოლის პროფესორის ზურაბ ძლიერეიშვილის სამუშაო ვიზიტი გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის პროფესორის ზურაბ ძლიერეიშვილის სამუშაო ვიზიტი გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი ზურაბ ძლიერიშვილი, სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებით იმყოფებოდა ქალაქ იენის (გერმანია) ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში. სამეცნიერო- კვლევითი მივლინება განხორციელდა DAAD- Forderprogrammes ``Ostpartnerschaften``-ის ფარგლებში. კვლევის მიზანი იყო „ფულადი ვალდებულებების შესრულების თავისებურებანი საქართველოს, გერმანიისა და ევროკავშირის კანონმდებლობის მიხედვით.“

 

იენის უნივერსიტეტის იურიდული ფაკულტეტის პროფესორ გერჰარდ ლინგერბახთან ერთად დაიგეგმა შემდგომი ურთიერთთანამშრომლობა.