მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ

2013-2014 სასწავლო წელის შემოდგომის სემესრტიში მობილობის წესით ჩარიცხულმა სტუდენტებმა მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ სტუდენტის პირადი საქმის ორიგინალი დოკუმენტები და გააფორმონ სამართლებრივი ხელშეკრულება.