უცხო ენის მისაღები გამოცდების შედეგები სადოქტორო პროგრამებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უცხო ენის მისაღები გამოცდების შედეგები სადოქტორო პროგრამებისთვის

სამართლის სკოლა:

 

 

 • სამართალი (კერძო, სისხლი, საჯარო სამართალი )

 

 

 1. აჩიკო კონცელიძე   -  58
 2. დავით  ელისაბედაშვილი  - 60
 3. ნინო ლიკუჩავა - 51
 4. ნინო ონიანი - 52
 5. მინდია შეთეკაური - 54

 

 

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნერებათა სკოლა:

 

 

 • ფილოსოფია

 

 

 1. გურამ  ბერბიჭაშვილი - 87

 

 

 

 • პოლიტიკის მეცნიერებები

 

 

 1. გიორგი ჭანტურია -56

 

 

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

 

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება

 

 

 1. რომან ბოლქვაძე  - 55

 

 

 

 

 • დოქტორანტობის კანდიდატები, რომლებმაც წარმოადგინეს  სერტიფიკატ სტანდარტიზებული ტესტირების შედეგების შესახებ არანაკლებ B2 დონის შეფასებით ან სწავლობდნენ და აკადემიური ხარისხი მინიჭებული აქვთ უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ.  

 

 

 

სამართლის სკოლა:

 

 

 • სამართალი (კერძო, სისხლი, საჯარო სამართალი )

 

 

 1. ირაკლი თედორაძე
 2. ეკა კენჭაძე
 3. ქეთევან ცინცაძე