საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის ტურიზმის პროგრამის ასოცირებული პროფესორები მაკა ფირანაშვილი და მაია მელაძე 2013 წლის 3-4 ოქტომბერს იმყოფებოდნენ სლოვაკეთში, ტრენჩინის ალექსანდრ დუბჩეკის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ადამიანური რესურსები და რეგიონული განვითარება“. კონფერენციის მუშაობა მიმდინარეობდა ტატრების ზამთრის (სათხილამურო) კურორტ - შტრბსკე პლესოში.

 

კონფერენციაზე წარდგენილი იქნა მოხსენებები:

 

  1. „ღვინის ტურიზმის განვითარება საქართველოში“ მომხსენებელი - ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი მ. ფირანაშვილი, თანაავტორი ასოცირებული პროფესორი ვ. კიკუტაძე;
  2. „ტურიზმში ახალგაზრდების დასაქმების ტენდენციები“ მომხსენებელი - ტურიზმის პროგრამის ასოცირებული პროფესორი მ. მელაძე, თანაავტორი ასოცირებული პროფესორი თ. ქობლიანიძე. აღნიშნულმა მოხსენებებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა და სტატიები გამოქვეყნდება საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში.