თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებითი სტუდია „იმედის დილაში“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებითი სტუდია „იმედის დილაში“

სიუჯეტი „იმედის დილაში“ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში არსებული თეიმურაზ ფაფერაშვილის შემოქმედებითი სტუდიის პროგრამის, უნიკალური ტექნიკური აღჭურვილობის, პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობის და სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ.