ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის კონფერენცია ალმა მატერში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის კონფერენცია ალმა მატერში

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის პროგრამის სასწავლო კურსის, “მოდელირებული პრესკონფერენცია“ ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ჟურნალისტ ზვიად ქორიძესთან. კონფერენციაზე ჟურნალისტმა და სტუდენტებმა მრავალ თემაზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ბოლო პერიოდში საინფორმაციო საშუალებებით გაშუქებულ აქტუალურ პრობლემსა და საკითხებს.