პროექტი „მედიაცია“ იწყება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროექტი „მედიაცია“ იწყება

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროექტი

მედიაცია

 

 • მედიაცია (ლათ.mediare - შუამავლობა) დავების სასამართლოს გარეშე გადაწყვეტის ფორმაა, მესამე ნეიტრალური მიუკერძოებელი მხარის მედიატორის (შუამავლის) დახმარებით.
 • მედიაცია მოლაპარაკების პროცესია, სადაც ნეიტრალური პირი _ მედიატორი დაპირისპირებულ მხარეებს ან/და მათ წარმომადგენლებს ეხმარება მათ შორის წარმოშობილი კონფლიქტის ურთიერთსასარგებლო შეთანხმებით დასრულებაში.
 • მედიაციის პროცესი მთლიანად თავისუფალი და არაფორმალურია. მხარეებს შეუძლიათ პირველი შეხვედრის და შემდგომაც ნებისმიერ დროს შეწყვიტონ აღნიშნული პროცესი.
 • მედიაციის პროცესის დანიშნულება დაპირისპირებულ მხარეთა ურთიერთშეთანხმებაში მდგომარეობს.
 • უძველესი დროიდან მედიაცია გამოიყენებოდა საერთაშორისო, ეთნიკური და სხვა სახის დავების გადაწყვეტისას, თუმცა სხვადასხვაგვარად იწოდებოდა, მაგალითად: \"შუამავლობა\", \"შუამდგომლობა\", \"მომრიგებლური მომსახურების შეთავაზება\" და სხვა.

მედიაციის ჩატარების ფორმა და მეთოდი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარია, თუმცა მედიაციის ძირითადი პრინციპები ყველგან უცვლელი რჩება.

 • ნებაყოფლობითობა,
 • მხარეთა თანასწორობა,
 • მედიატორის ნეიტრალურობა,
 • კონფიდენციალურობა

 

 

 

ვის შეუძლია მედიაციის პროექტში მონაწილეობა?

 

მედიაციის პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ყველა მე-11  და მე-12  კლასის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის  მოსწავლეებს.  პროექტში მონაწილეობა უფასოა და შერჩევა მოხდება საკონკურსო წესით.

 

 

სარგებელი
Benefits

 

 • იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსში გამარჯვებული გუნდის წევრები, ჩაირიცხებიან გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში, მათ მიეცემათ საუნივერსიტეტო გრანტის სრული პაკეტი, რაც გულისხმობს მათი სწავლის 100% -იან დაფინანსებას.
 • მეორე ადგილზე გასული გუნდის წევრებისთვის, სწავლის საფასური განისაზღვრება 2250 ლარით.

 

პროექტში მონაწილე დანარჩენი წევრები, პირველ პრიორიტეტად გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის არჩევის შემთხვევაში, მიიღებს 30% იან ფასდაკლებას.