საერთაშორისო მობილობა ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო მობილობა ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში

სალომე ფხალაძე ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულ-გერმანულენოვანი პროგრამის სტუდენტია. იგი პარტნიორ ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში, თანაკურსელებთან ერთად, მივლინებულ იქნა უნივერსიტეტისა და გერმანული მხარის დაფინანსებით. მან წარმატებით ისწავლა ერთი სემესტრით და დაბრუნდა სამშობლოში.