სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლაშა კუხიანიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლაშა კუხიანიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, 109-ე აუდიტორიაში, შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ლაშა კუხიანიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა. სადისერტაციო თემაა: უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულთა სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

 

მის.: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ).

 

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი ელ. ფოსტა: a.mosulishvili@gruni.edu.ge