გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების საგრანტო კონკურსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების საგრანტო კონკურსი

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად პროექტის - „DIAPOL-CE“-ის ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს შემდეგ თემებზე:

  • ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა/გამოყენების ხელშეწყობა;
  • ადგილობრივი, ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობების ხელშეწყობა;
  • კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა;
  • ბიოსფერულ რეზერვატთან დაკავშირებული სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა;
  • გარემოსადმი მეგობრული შემოსავლების მომტანი საქმიანობები, რომლებიც ბიოსფერული რეზერვატის დაარსებით მოტანილი სარგებლის დემონსტრირება იქნება.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/34082