ევროკავშირი აცხადებს საგრანტო კონკურსს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ევროკავშირი აცხადებს საგრანტო კონკურსს

ევროკომისია მხარს დაუჭერს ინიციატივების/კვლევების განხორციელებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცისა და საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებისათვის (DCFTA-SMEs) და აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

 

დამატებითი ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ იხილეთ ბმულზე:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

https://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/eu-georgia-programme-support-partnerships-skills-and-training_en