შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან ერთად აცხადებს საგრანტო კონკურსს კვლევითი სტაჟირებისთვის, რომლის მიზანია გააღრმავოს სამეცნიერო თანამშრომლობა საქართველოსა და საფრანგეთს შორის და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ერთობლივ ჩართულობას; ასევე, წაახალისოს სამეცნიერო თანამშრომლობის ინიცირება საფრანგეთისა და საქართველოს მეცნიერებს შორის და ხელი შეუწყოს ქართველი ახალგაზრდა მეცნიერების კარიერულ განვითარებას.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.