აჭარის მთავრობის საგრანტო კონკურსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აჭარის მთავრობის საგრანტო კონკურსი

საგრანტო კონკურსის მიზანია სტუდენტებისთვის, მკვლევრებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის გაზარდოს უახლეს სამეცნიერო ლიტერატურაზე/ სახელმძღვანელოებზე ხელმისაწვდომობა.

 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლისა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.