საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დანაშაულობის პრევენციის აქტუალური საკითხები”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დანაშაულობის პრევენციის აქტუალური საკითხები”

2023 წლის 23 მაისს საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია გეგმავს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - „დანაშაულობის პრევენციის აქტუალური საკითხები", ჩატარებას.

 

მოხსენებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 15 აპრილი.

 

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ელექტრონულ და ბეჭდვით ფორმატში.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ.

 

რეგისტრაცია