სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი ფუნდამენტური კვლევებისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი ფუნდამენტური კვლევებისათვის

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს 2023 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის, რომლის მიზანია ახალი ცოდნის შექმნა, ახალი იდეებისა და კონცეფციების, მოვლენებისა და ფაქტების, თეორიებისა და მოდელების თეორიული და ექსპერიმენტული შესწავლა-ანალიზი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროგრესს.

 

კონკურსი ხელს უწყობს კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნას, გამორჩეული ხარისხის კვლევების განვითარებას, კვლევების მიახლოებას საერთაშორისო სტანდარტებთან და ინტერნაციონალიზაციას, კვლევის პროცესის ინტეგრაციას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პოტენციალის ზრდას, მათი ჩართვით კვლევაში.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.