საგრანტო პროგრამა „ვიშეგრადი +“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საგრანტო პროგრამა „ვიშეგრადი +“

საგრანტო პროგრამა „ვიშეგრადი +“, ვიშეგრადის ოთხეულის ქვეყნებთან თანამშრომლობით, დააფინანსებს EaP (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები) და WBs (დასავლეთ ბალკანეთი) რეგიონის ქვეყნების მიერ ერთობლივად შემუშავებულ პროექტებს, შემდეგი მიმართულებებით:

  • მოქალაქეთა დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობის გააქტიურება;
  • დეზინფორმაციასა და პროპაგანდასთან დაკავშირებული საკითხები;
  • მედია და დემოკრატიული ფასეულობები;
  • კორუფცია და ჟურნალისტური გამოძიება;
  • სწავლების უახლესი მეთოდები;
  • კულტურული ფასეულობების დაცვა;
  • ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხები;
  • ტურიზმის განვითარება;
  • კანონის უზენაესობა, ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სხვა.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

 

სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი