ჟან-მონეს აქტივობები უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემაში სწავლებისა და კვლევის მიმართულებით (ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჟან-მონეს აქტივობები უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემაში სწავლებისა და კვლევის მიმართულებით (ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH)

ევროპის კომისია აცხადებს საგრანტო კონკურსს „ჟან-მონეს აქტივობები უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში სწავლებისა და კვლევის მიმართულებით“.

 

ჟან მონეს ხარისხის განვითარების ცენტრები ორიენტირებულნი არიან ავროკავშირის შესახებ კომპეტენციებისა და ცოდნის ამაღლებაზე. მათ უნდა მოახდინონ მაღალი დონის ექსპერტიზისა და კომპეტენციების გენერირება და სინერგიების განვთარება ევროკავშირთან დაკავშირებულ სხვადსხვა დიციპლინებსა და რესურსებს შორის და ასევე, შექმნან ერთობლივი ტრანსნაციონალური აქტივობები და უზრუნველყონ ღიაობა სამოქალაქო საზოგაოდებისთვის.

 

ჟან მონეს ხარისხის განვითარების ცენტრები თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს, რომ თავის მიზნებში დააინტეგრირონ ის სტუდენტები, რომლებსაც ნაკლები შეხება აქვთ ეროკავშირის სწავლებასთან. ჟან მონეს პროგრამის სამიზნე აუდიტორია სტუდენტებთან ერთად არიან პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმეგებლი პირები, სამოქალაქო სფეროში მოღვაწე ინდივიდები და ზოგადად, სამოქალაქო საზოგადოება და მთლიანად მოსახლეობა.

 

ევროკავშირის მაქსიმალური გრანტი გამარჯვებული პროექტისთვის შეადგენს არაუმეტეს:

  • ჟან-მონეს მოდულებისთვის: EUR 30 000
  • ჟან-მონეს კათედრებისთვის: EUR 50 000
  • ჟან-მონეს ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრებისთვის: EUR 100 000

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის და აპოლიკაციის შესატანად მიჰყევით ბმულს-Link

 

შენიშვნა: ევროპის კომისია ჟან-მონეს გრანტებს აცხადებს ყოველწიურად.