ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევით დაინტერესებული პირებისთვის!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევით დაინტერესებული პირებისთვის!

ახალგაზრდა მკვლევრებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების კვლევითა და ადვოკატირებით, საქართველოში რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ან მათი მხარდაჭერით, შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სტრატეგიული მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამაში.

 

პროექტი USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ნაწილია.

 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მაქსიმუმ სამი პროექტი.

თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი შეადგენს 80, 000 აშშ დოლარს.

 

საგრანტო განაცხადებები მიიღება ინგლისურ ენაზე.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა - 20 დეკემბერი, 2022 წ.

 

დეტალები იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში.

 

https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=419020

 

სამეცნიერო კვლევების მართვის ცენტრი