მეთერთმეტე საერთაშორისო მულტიდისციპლინური ფორუმი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მეთერთმეტე საერთაშორისო მულტიდისციპლინური ფორუმი

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტისა და ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტის ორგანიზებით, 2022 წლის 1-2 სექტემბერს ბათუმის წარმომადგენლობაში გაიმართება რიგით მეთერთმეტე საერთაშორისო მულტიდისციპლინური ფორუმი. ფორუმის სამუშაო ენაა ინგლისური.

 

სარედაქციო კოლეგიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ყველა ნაშრომი გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალებში (ISBN).

 

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა და მოხსენებების გამოქვეყნება სრულად დაფინანსდება უნივერსიტეტის მიერ სარედაქციო კოლეგიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ვებგვერდი: https://emf.euinstitute.net/

 

კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ ელფოსტაზე: international@gruni.edu.ge

 

აბსტრაქტისა და სრული მოხსენების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2022 წლის 20 აგვისტო.

 

სამეცნიერო მოხსენება წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი სტანდარტით: იხილეთ დანართები:

 

დანართი 1

დანართი 2