დოქტორანტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2022 წლის 4 ივნისს, ონლაინ ფორმატით, გაიმართება დოქტორანტთა საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია

 

კონფერენციის სამუშაო ენაა - ინგლისური

 

კონფერენციაში მონაწილეთა რეგისტრაცია უფასოა

 

სამეცნიერო მოხსენება წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი სტანდარტით

 

კონფერენციის თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი

 

მოხსენებები დაიბეჭდება ელექტრონული ჟურნალის სახით.

 

მსურველებმა ნაშრომები უნდა წარმოადგინონ 2022 წლის 25 მაისის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: international@gruni.edu.ge

 

ველში "Subject" მიუთითეთ – “International Student Conference”

 

გისურვებთ წარმატებებს!