კონტაქტი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ტელეფონი: (+995 32) 2384406, (+995 32) 2382706

ფაქსი: (+995 32) 2384406

ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge