საერთაშორისო სამეცნიერო კოლოკვიუმი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო სამეცნიერო კოლოკვიუმი

მიმდინარე წლის 28-29 მაისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კოლოკვიუმი: “ქალები ძალაუფლებასა და მეცნიერებაში“

 

 აბსტრაქტის წარდგენის ბოლო ვადაა: 15 აპრილი, 2019 წ.

 

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია კოლოკვიუმის შესახებ იხილეთ აქ