ქირურგიული სტომატოლოგია
GeoEng

ქირურგიული სტომატოლოგია

  • კბილთა ექსტრაქცია, რომელიც არ ექვემდებარება კონსერვატულ მკურნალობას
  • პირის ღრუს ანთებითი დაავადებების მკურნალობა
  • ტრავმული დაზიანებების მკურნალობა
  • ენისა და ტუჩის ლაგმების, ასევე ლორწოვანი გარსის ჭიმების კორექცია დიოდური ლაზერის გამოყენებით
  • რბილი ქსოვილების კორექცია დენტალურ იმპლანტაციამდე და მის შემდგომ
  • პერიოქირურგია-ღრძილის რეცესიის მკურნალობა
  • კბილის შემანარჩუნებელი ოპერაცია- კისტექტომია, ჰემისექცია და სხვ.