საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
GeoEng

საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

მოვალეობები:

 • ბიომრავალფეროვნების სფეროში პოლიტიკის და სტრატეგიული დოკუმენტების (NBSAP, NEAP და ა.შ.) მომზადების, დანერგვის, აგრეთვე სხვადასხვა გეგმისა და ანგარიშგების (სამმართველოს, დეპარტამენტის და სამინისტროს ანგარიშები, ასოცირების შეთანხმება, DCFTA და ა.შ.) პროცესებში მონაწილეობა, კომპეტენციის
 • ფარგლებში;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ნადირობასა და თევზჭერის საკითხების პოლიტიკის შემუშავების საქმიანობაში ჩართულობა, მათ შორის სამართლებრივი მარეგულირებელი აქტების შემუშავების, ასევე პროექტების განხილვის და პოზიციის ჩამოყალიბების კუთხით;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ნადირობასა და თევზჭერის საკითხების ადმინისტრირების პროცესებში ჩართულობა, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის (შესაბამისი
 • ლიცენზიებით განსაზღვრული მართვის გეგმების პროექტები, ცხოველთა აღრიცხვის მასალა, მოპოვების კვოტების დამტკიცებისთვის და სხვა) განხილვისა და პოზიციის ჩამოყალიბების კუთხით;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის სისტემის დანერგვის საქმიანობაში მონაწილეობა;
 • კომპეტენციის ცხოველთა დაცვისა და კონსერვაციის მიზნით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების მომზადებისა და განხორციელების კუთხით საქმიანობის წარმართვა.

 

ძირითადი მოთხოვნები:

მინიმალური განათლება: ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება: 1 წელი

საკონკურსო თემატიკა:

 • „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის №112 დადგენილება. 

 

ვაკანსიის განაცხადი და დეტალური ინფორმაცია:

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82591?active=1

 

განცხადების ბოლო ვადა

02.12.2023

თანამდებობრივი სარგო:

2178 ლარი