რეგისტრაცია
GeoEng

რეგისტრაცია

კონფერენციის მონაწილეთა და სტუმართა რეგისტრაცია ხორციელდება ONLINE.

 

კონფერენციის მონაწილეთა და სტუმართა სარეგისტრაციო გადასახარი ხორციელდება საბანკო გადარიცხვით.

 

სარეგისტრაციო თანხა გადაირიცხება აშშ-ი დოლარის ეკვივალენტური თანხით ლარებში.

 

სარეგისტრაციო თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია ონლინე რეჟიმში ან ინვოისით, რომლის დასკანერებული ასლი უნდა გადაიგზავნოს კონფერენციის სამდივნოს სახელზე

E-mail:  medturconference@gmail.com

            medtourconference@mail.ru

 

რეგისტრაციის გავლის შემდგომ კონფერენციის მონაწილეს 3 დღის ვადაში ეგზავნება სათანადო შეტყობინება EML –ით ან SMS –ით

 

რეგისტრაციის დამთავრების საბოლოო ვადაა 2016 წლის 15 ნოემბერი. ამ თარიღის შემდგომ

 

კონფერენციის მონაწილეობის მსურველები რეგისტრაციას გადიან უშუალოდ სამდივნოს თანამშრომლებთან.

 

 

სარეგისტრაციო გადასახადი მონაწილეებისათვის

 

კონფერენციაზე დასწრება

ადრეული რეგისტრაცია

(2016 წლის 15 ოქტომბრამდე)

სტანდარტული სარეგისტრაციო ვადა

2016 წლის 15 ოქტომბრის შემდგომ

1 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 55

US$ 60

2 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 80

US$100

3 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 120

US$150

 

 

სარეგისტრაციო გადასახადი თანხლები პირებისათვის

 

კონფერენციაზე დასწრება

ადრეული რეგისტრაცია

(2016 წლის 15 ოქტომბრამდე)

სტანდარტული სარეგისტრაციო ვადა

2016 წლის 15 ოქტომბრის შემდგომ

1 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 25

US$ 35

2 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 40

US$ 50

3 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 60

US$ 75

 

 

სარეგისტრაციო გადასახადი სტუდენტებისათვის

 

კონფერენციაზე დასწრება

ადრეული რეგისტრაცია

(2016 წლის 15 ოქტომბრამდე)

სტანდარტული სარეგისტრაციო ვადა

2016 წლის 15 ოქტომბრის შემდგომ

1 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 20

US$ 25

2 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 40

US$ 50

3 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 60

US$ 75

 

 

სარეგისტრაციო გადასახადი ორგანიზაციებისათვის

 

კონფერენციაზე დასწრება

ადრეული რეგისტრაცია

(2016 წლის 15 ოქტომბრამდე)

სტანდარტული სარეგისტრაციო ვადა

2016 წლის 15 ოქტომბრის შემდგომ

1 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 75

US$ 80

2 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 100

US$ 140

3 დღე (თეზისების პუბლიკაციის ჩათვლით)

US$ 150

US$ 210

 

 

შეღავათები (სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები) სტუდენტებისათვის

 

რეგისტრაციისა და გადახდის წინ გთხოვთ გადაუგზავნოთ კონფერენციის სამდივნოს სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

საორგანიზაციო კომიტეტს გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობები, რათა გაანთავისუფლოს სტუდენტები სარეგისტრაციო გადასახადისაგან, თუმცა, შესაძლებელია გარკვეული შეღავათების გაწევა.

 

გადახდის წესი:

 

მიმღების დასახელება -       შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენტიფიკაციო კოდი -   200002120

ბანკის დასახელება - პროკრედიტ ბანკი, საქართველო

საბანკო კოდი -                     MIBGGE22

ანგარიშსწორბის ანგარიში -    GE10PC0133600100057570 GEL

ბანკის მისამართი - ალ. ყაზბეგის 21, 0160 თბილისი

გადარიცხვის მიზანი - კონფერენციის სარეგისტრაციო გადასახადი

 

GEL

Customer name: SHPS GRIGOL ROBAKIDZIS UNIVERSITETI

Bank Name: ProCredit Bank, Tbilisi, Georgia

SWIFT Code: MIBGGE22

Account number, currency: GE10PC0133600100057570 GEL

Bank Address: 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia

 

USD

Intermediary Institution: ProCredit Bank AG Germany

SWIFT: PRCBDEFF

through: Bank of NY Melon, New York, SWIFT: IRVTUS3N

 

Beneficiary Bank: ProCredit Bank CJSC, Tbilisi, Georgia

21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia

SWIFT: MIBGGE22

 

Beneficiary Name: shps grigol robakidzis sakhelobis universiteti

USD Account: GE10PC0133600100057570 USD

 

EUR

Intermediary Institution: ProCredit Bank AG Germany

SWIFT: PRCBDEFF

Acc.No: 0001470060

 

Beneficiary Bank: ProCredit Bank CJSC, Tbilisi, Georgia

21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia

SWIFT: MIBGGE22

 

Beneficiary Name: shps grigol robakidzis sakhelobis universiteti

USD Account: GE10PC0133600100057570 EUR

 

მნიშვნელოვანია

თხოვნაა, რათა საბანკო გადარიცხვის ბლანკის ასლი გადმოეგზავნოს კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის სამდივნოს მისამართზე:

medturconference@gmail.com 

medtourconference@mail.ru

ან ტელეფონზე:  995 579 051148

 

საბანკო ბარათით გადარიცხვა

 

 

კონფერენციის მონაწილეთა სარეგისტრაციო გადასახადის ღირებულებაში შედის:

 • პლენარულ სხდომებზე დასწრება
 • სასექციო სხდომებზე დასწრება
 • კონფერენციის მასალების კომპლექტის (პროგრამის და თეზისების ჩათვლით) მიღება
 • თეზისების განთავსება  კონფერენციის საიტზე 
 • კონფერენციის მონაწილის (მომხსენებლის) სერტიფიკატის მიღება
 • 5 კოფე-ბრეიკი
 • კონფერენციის გახსნასთან დაკავშირებულ საზეიმო მიღებაში მონაწილეობა

 

კონფერენციის სარეგისტრაციო გადასახადი არ ითვალისტინებს საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ შერჩეული მოხსენებების გამოქვეყნებას (პლენარულ და სასესიო სხდომებზე, სასტენდო მოხსენებებს)

 

Sheraton Batumi - ს ჰოლში 2016 წ. 18 ნოემბერს (სრული დღე) ორგანიზაციის ბანერის განთავსება (ბანერის ზომა 1მ x 1მ  ან  1მ x1.5 მ)

 

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილე ორგანიზაციების სარეგისტრაციო გადასახადის ღირებულებაში შედის:

 • ორგანიზაციის მონაცემების განთავსება სპეციალურ საიტზე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე

 

ერთი წარმომადგენლის სრული პაკეტით უზრუნველყოფა, მათ შორის:

 • პლენარულ სხდომებზე დასწრება
 • სასექციო სხდომებზე დასწრება
 • კონფერენციის მასალების კომპლექტის (პროგრამის და თეზისების ჩათვლით) მიღება
 • თეზისების განთავსება  კონფერენციის საიტზე 
 • კონფერენციის მონაწილის (მომხსენებლის) სერტიფიცატის მიღება
 • 5 კოფე-ბრეიკი
 • კონფერენციის გახსნასთან დაკავშირებულ საზეიმო მიღებაში მონაწილეობა