სამეცნიერო ჟურნალ „აკადემიური მაცნეს“ 2023 წლის გამოცემა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამეცნიერო ჟურნალ „აკადემიური მაცნეს“ 2023 წლის გამოცემა

გამოქვეყნდა გრუნის ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალის - „აკადემიური მაცნე“, 2023 წლის ნომერი.

 

ჟურნალში წარმოდგენილია სტატიები - სამართლის, საჯარო მმართველობის, პოლიტიკური ფილოსოფიის, მედიცინის, ფილოლოგიის მიმართულებით.

 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო კვლევებს თანამედროვეობის აქტუალური საკითხების შესახებ.