გარე მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობის პროცედურა

გარე მობილობით გადმოსულმა სტუდენტებმა, მ/წ 11 მარტიდან 15 მარტის ჩათვლით 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე, უნდა წარადგინონ სტუდენტის პირადი საქმე. მათ შორის, საშუალო სკოლის ატესტატი (ნოტარიულად დამოწმებული ფორმით), სტატუსის შეწყვეტის ბრძანება (ასლი, უნივერსიტეტის ბეჭდით დამოწმებული ფორმით).

 

მისამართი; თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

 

საკონტაქტო პირი: დავით თარაშვილი - სტუდენტური რეგისტრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი;

ელ-ფოსტა: d.tarashvili@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (126)