გარე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2023-2024 სასწავლო წელის შემოდგომის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის უფლების მქონე სტუდენტებმა მ/წ 28 სექტემბერს 14:00 საათიდან 18:00 საათამდე და 29 სექტემბერს 11:00 საათიდან 16:00 საათამდე უნდა გააფორმონ სამართლებრივი ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან.

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3

 

საკონტაქტო პირი: დავით თარაშვილი - სტუდენტური რეგისტრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი;

ელ-ფოსტა: d.tarashvili@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)