იმიტირებული სასამართლო სხდომა ბათუმის წარმომადგენლობაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


იმიტირებული სასამართლო სხდომა ბათუმის წარმომადგენლობაში


20 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბათუმის წარმომადგელობის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა „საარჩევნო სამართლის“ სასწავლო დისციპლინის ფარგლებში ჩაატარეს იმიტირებული სასამართლო სხდომა ადმინისტრაციულ საქმეზე: მოთხოვნა ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის შესახებ;

 

სხდომა გაიმართა წარმომადგენლობის იმიტირებულ სასამართლო დარბაზში და მისი მიზანი იყო თეორიულად მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად განმტკიცება. სასამართლო პროცესში ჩართვით სტუდენტებმა შეიძინეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, დაეუფლენ საარჩევნო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, გაეცნენ სარჩევნო სისტემებს, საარჩევნო კანონმდებლობასა და მის აღსრულებას, არჩევნების როლს სამოქალაქო საზოგადოებაში.

 

სასამართლო პროცესისთვის სტუდენტთა მომზადება უზრუნველყო სამართლის სკოლის მიერ მოწვეულმა სპეციალისტმა, ბათუმის №79 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ დავით თოდრიამ.

 

სხდომას ესწრებოდა ბათუმის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ამირან მესხიშვილი;