სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის რეგისტრაცია იწყება!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის რეგისტრაცია იწყება!

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-17, საშემოდგომო, ნაკადს.

 

სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ:

  • ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება GPA-ით (მინიმუმ 3.0 და ზევით).
  • აგრეთვე, იმ პირებს რომლებმაც დაასრულეს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა ზემოხსენებული აკადემიური მოსწრებით და მათ მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებიდან გასული არ არის 2 წელზე მეტი.

 

გთხოვთ, მიმდინარე წლის 2 ოქტომბრის ჩათვლით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად, გამოგზავნოთ თქვენი მონაცემები ელფოსტაზე: d.tarashvili@gruni.edu.gem.lomia@gruni.edu.ge

 

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსს მერი ლომიას: 599 776 771 ან სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ცხელ ხაზს (+995 32) 2197755

 

შენიშვნა: სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამაში ვერ ჩაერთვებიან სტუდენტები ან კურსდამთავრებულები, რომლებმაც ერთხელ უკვე ისარგებლეს ამ პროგრამით.