სამართლის სკოლის დოქტორანტის ეკატერინე ნანდოშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ეკატერინე ნანდოშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ეკატერინე ნანდოშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ანდერძის საფუძველზე წარმოშობილ ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირება“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდნენ: სამართლის დოქტორი, პროფესორი ზურაბ ძლიერიშვილი და სამართლის დოქტორი, პროფესორი შალვა ქურდაძე.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ეკატერინე ნანდოშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს. https://oblakasalon.lt/pigmentiniu-demiu-salinimas/ pigmentinių dėmių naikinimas, penio didinimas hialurono rūgštimi, plaukelių šalinimas lazeriu, biorevitalizacija, lūpų putlinimas gera kaina Vilniuje