სწავლა საფრანგეთში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლა საფრანგეთში

გრიგოლ რობაქიძისა და სიანს პო რენის უნივერსიტეტების თანამშრომლობის ფარგლებში, 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრებისთვის ფრანგულმა უნივერსიტეტმა სტიპენდია გამოუყო ჩვენს ორ სტუდენტს.

 

სტიპენდიანტები შეირჩნენ კონკურსის საფუძველზე Sciences Po Rennes უნივერსიტეტში. პირველი სემესტრის მანძილზე ყოველთვიური სტიპენდია მოიპოვა სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტმა ელენე სვანიძემ, ხოლო მეორე სემესტრის - სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტმა სანდრო გოგიშვილმა.

 

ვუსურვოთ მათ წარმატება!