ნათია დაღელიშვილის საერთაშორისო ტრენინგი პორტოში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ნათია დაღელიშვილის საერთაშორისო ტრენინგი პორტოში


გრუნის ბიზნესისა და მართვის სკოლის დეკანის მოადგილე, მარკეტინგისა და მენეჯმენტის პროგრამების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ნათია დაღელიშვილი 2022 წლის მაისს, უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, მივლინებულ იქნა პორტოს უნივერსიტეტში (პორტუგალია).

 

ვიზიტი პროგრამა ერაზმუს + -ის პროექტის მობილობა+ -ის ეგიდით განხორციელდა და ითვალისწინებდა სწავლა-სწავლების დასავლური გამოცდილებისა და მართვის თანამედროვე მეთოდების გაცნობას და მშობლიურ უნივერსიტეტში დანერგვას.


პროექტი სრულად დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ.