ვებინარი ელსევიერის ბაზების გამოყენების საკითხებზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ვებინარი ელსევიერის ბაზების გამოყენების საკითხებზე


2022 წლის 12 მაისს გრუნის მეცნიერების, ახალგაზრდა მკვლევრებისა და აკადემიური პერსონალისათვის გაიმართა ვებინარი ელსევიერის სამეცნიერო ბაზების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

 

ვებინარის მონაწილეები გაეცნენ ელსევიერის ელექტრონულ ბაზებზე წვდომას, სასურველი სამეცნიერო მასალების ძიებას, სამეცნიერო სტატიების მომზადებას და ელსევიერის ბაზების გამოყენებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

 

ვებინარს უძღვებოდა ელსევიერის ბაზების მომწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი მაქსიმ ფილატოვი.

 

ვებინარი წარიმართა ინგლისურ ენაზე.