ჰანს გიუნტერ ლინდერნის სალექციო კურსი „კონსალტინგი და ინფორმაციული სისტემები“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰანს გიუნტერ ლინდერნის სალექციო კურსი „კონსალტინგი და ინფორმაციული სისტემები“


სწავლა-სწავლების პროცესის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისა და სტუდენტთა ზრდის პერსპექტივის უზრუნველყოფის მიზნით უნივერსიტეტი განაგრძობს უცხოელ პროფესორთა მოწვევას.

 

მიმდინარე წლის 11-14 დეკემბერს უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის გერმანელმა მეცნიერმა და მკვლევარმა, კიოლნის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჰანს გიუნტერ ლინდერნმა წაიკითხა ლექციების ციკლი: „კონსალტინგი და ინფორმაციული სისტემები“ (Consulting & Information Systems).

 

ლექციებზე პროფესორმა სტუდენტებთან ერთად განიხილა შემდეგი საკითხები:

  • Consulting
  • Communication & Values
  • Marketing & Sales
  • Project Management & Business Plan
  • Processes & Customer Journeys
  • Information System Design
  • Business Case „How to market the Values of Georgia".

 

ლექციები ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობდა.

 

სტუდენტებს, რომლებმაც მოისმინეს აღნიშნული კურსი, გადაეცათ სერტიფიკატები.

 

 

საკონტაქტო პირი: მურთაზ კვირკვაია - m.kvirkvaia@gruni.edu.ge