მასტერკლასი მაგისტრანტებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასტერკლასი მაგისტრანტებისთვის


ბიზნესის და მართვის სკოლის მაგისტრანტებისთვის ჩატარდა მასტერკლასი თემაზე: “ციფრული მარკეტინგი საქართველოში“. მასტერკლასს უძღვებოდნენ ციფრულ მედია სააგენტოს “Alterway“ ბიზნესის გავითარების დირექტორი გიორგი რომანაძე და სააგენტოს კრეატიული დირექტორი ნიკო ადეიშვილი.

 

განხილულ იქნა ციფრული მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. მაგისტრანტთა დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს ციფრული მარკეტინგის ბაზარზე არსებული მდგომარეობის ანალიზმა. შეხვედრა წარიმართა ინტერაქტიური ფორმატით.

 

 

საკონტაქტო პირი: ასოც. პროფ. ვასილ კიკუტაძე, v.kikutadze@gruni.edu.ge