სტარტაპი ალმა მატერში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტარტაპი ალმა მატერში


109-ე აუდიტორიაში გაიმართა „სტარტაპ საქართველოს“ დირექტორის ვაჟა მენაბდის პრეზენტაცია სტარტაპის პროგრამაში მონაწილეობის საკითხებზე. განხილულ იქნა პროექტების წარდგენის პროცედურული საკითხები, იდეათა შეფასების კრიტერიუმები და ა.შ. დაისვა შეკითხვები, გამოითქვა აზრი სტარტაპების განვითარების შესახებ.

 

პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სკოლის სტუდენტები და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები.