ანა ფირცხალაშვილი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ანა ფირცხალაშვილი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი


საქართვერლოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს კონსტიტუციის კანონპროექტის მომზადების სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია.

 

კომისიის შემადგენლობაში წარმოდგენილია საპარლამენტო და ოთხი არასაპარლამენტო პარტიია, სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაციის ექსპერტი. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას უხელმძღვანელებს პარლამენტის თავმჯდომარე.

 

უნივერსიტეტი პატივად თვლის, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრად დამტკიცდა გრიგოლ რობაძიქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოც. პროფესორი, კონსტიტუციური სამართლის აღიარებული ექსპერტი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ანა ფირცხალაშვილი.

 

 

საკონტაქტო პირი: ანა ფირცხალაშვილი; a.phirtskhalashvili@gruni.edu.ge​