„როგორ შევადგინოთ რეზიუმე და მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


„როგორ შევადგინოთ რეზიუმე და მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის“


2016 წლის 22 აპრილს, კომპანიამ StepUp გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ჩაატარა მასტერკლასი თემაზე: „როგორ შევადგინოთ რეზიუმე და მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის“.

 

მასტრეკლასზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:რეზიუმე - მოკლე ბიოგრაფია თუ ფლაერი, როგორ მივაწოდოთ დამსაქმებელს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია უფრო ეფექტურად, როგორ შევარჩიოთ რეზიუმეს საუკეთესო ფორმატი და როგორ დავსაქმდეთ, როცა არ გვაქვს გამოცდილება. სტუდენტებმა მათთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე მიიღეს ამომწურავი პასუხები.

 

საკონტაქტო პირი: კარიერის განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური

ტელ: (+995 32) 2384406  (121); | ფაქსი: (+995 32) 2384406 | ელ-ფოსტა: career@gruni.edu.ge