მოდელირებული პრეს-კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მოდელირებული პრეს-კონფერენცია


მოდელირებული პრეს-კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო შეხვედრა ეკონომიკის ექსპერტ სანდრო თვალჭრელიძესთან. მან საინტერესოდ მიმოიხილა საქართველოს საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობა მსოფლიოს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესის კონტექსტში. მომავალმა ჟურნალისტებმა არაერთი შეკითხვა დაუსვეს სტუმარს, რომელიც, მალევა, დებატებში გადაიზარდა.

 

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის პროგრამის გარდა პრეს-კონფერენციას ესწრებოდნენ ბიზნესისა და მართვის, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტები.