სტუდენტების მონაწილეობა საერთასორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა საერთასორისო გაცვლით პროგრამაში

საერთაშორისო ახაგაზრდული ორგანიზაცია აისეკ საქართველოს ლოკალურმა კომიტეტმა თავისუფალ უნივერსიტეტში და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა წარმატებით განახორციელეს პარტნიორული შეთანხმება, რაც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართულობას ეხებოდა;

 

რამდენიმე შესარჩევი ეტაპისა და კონკურსის შედეგად შერჩეული ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტები ზურაბ მურაკაშვილი და მეგი თურუდიში 2 თვის განმავლობაში სტაჟირებაზე იმყოფებოდნენ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. მეგი თურუდიშმა სტაჟირება გაიარა ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ლიტვა), ხოლო ზურაბ მურაკაშვილმა – ოდესის სახელმწიფო ეკონომიკურ უნივერსტეტში. ისინი ადგილობრივ სტუდენტებსა და სკოლის მოსწავლეებს უტარებდნენ სემინარებს ბიზნესის სხადასხვა სფეროში. სტუდენტებს გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები. პროექტი 50 % დაფინანსებულია აისეკის მიერ. უნივერსიტეტის სტუდენტთა პროექტში მონაწილეობის ხარჯები უზრუნველყო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა.