პრეზენტაცია გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრეზენტაცია გერმანიაში

 

გრიგოლ რობაქიძის უნიოვერსიტეტის სტუდენტმა ია დარჩიამ , რომელიც გაცვლითი პროგრამით იმყოფება ჰაიდენჰაიმის უმაღლეს სასწავლებელში გამართა პრეზენტაცია საქართველოს შესახებ, სადაც გერმანელ სტუდენტებს მიაწოდა ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული თავისებურეების შესახებ. პრეზენტაციაზე სტუმრებს გაუმასპინძლდნენ ქართული კერძებით.

 

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მიესალმება ქართველ და გერმანელ სტუდენტებს შორის მსგავსი კავშირების გაღრმავებას.