უნივერსიტეტის მკვლევართა სტატიების პუბლიკაცია ევროპულ სამეცნიერო ჟურნალში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტის მკვლევართა სტატიების პუბლიკაცია ევროპულ სამეცნიერო ჟურნალში

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მკვლევართა სტატიები გამოიცა ევროპული სამეცნიერო ჟურნალის 2011 წლის ივლისის სპეციალურ გამოცემებში (ტომი 19 და 20). გვერდი #19 გვერდი #20