სამართლის სკოლის დოქტორანტის - დავით მესხიშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის - დავით მესხიშვილის დისერტაციის დაცვა

2012 წლის 5 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის - დავით მესხიშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ორგანიზებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი დახასიათება საქართველოში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი გიორგი ღლონტი.

 

სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დავით მესხიშვილს მიენიჭა სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.