საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

2011 წლის 4 ივლისს ბიზნესისა და მართვის სკოლის საფინანსო, საბანკო, სადაზღვევო საქმის  და ტურიზმის  მენეჯმენტის სპეციალობის   33  ბაკალავრმა საბაკალავრო ნაშრომები წარამტებით დაიცვა. კომისიის წევრებმა საუკეთესოდ  აღიარეს საფინანსო, საბანკო და სადაზღევვო საქმის ბაკალავრების  ია ჯიქიას, ნინო ჭაბაშვილის,  გვანცა ბურდულის და შორენა ქურდაძის მიერ წარმოდგენილი ნაშრომები.