კლინიკური და ექსპერემენტული მედიცინის კვლევითი ცენტრი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კლინიკური და ექსპერემენტული მედიცინის კვლევითი ცენტრი

ჟიული შარტავას სახელობის #4 და #5 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდა პირველადი სამედიცინო დახმარების უფასო ტრეინინგ-კურსები, რომელიც მიმდინარეობდა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში არსებულ კლინიკური და ექსპერემენტული მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე.